Dalia Mikonytė & Adomas Žudys

MIESTO STUDIJOS

DATA : 2017 11 03 – 2017 11 17

Parodos kuratorė – Laima Kreivytė. Garsas – Pijaus Džiugo Meižio.
 
Parodos „Miesto studijos“ kūriniai paremti fotogrametrija. Tai būdas skenuoti statišką objektą, padarant nuotraukų rinkinį, ir, naudojant kompiuterinę technologiją, sukurti iš jų tekstūrinį trijų dimensijų virtualų objektą. Apdirbant objektus 3D programomis, įvedant „trikdžio“ (glitch) elementą ir susiuvant 3D pastatų fasadus ar skulptūrinius paminklus vienas su kitu, susidaro keista, vaiduokliška ir siurrealistinė miesto perspektyva. Ji tik iš dalies priklauso nuo kūrėjų – skirtingus pastatų dydžius, kampus, trikdžius ir estetinį kodą išgeneruoja pati technologija.
 
Video įrašai ir skaitmeniniai atspaudai, kurie yra galutiniai šio iš dalies save generuojančio projekto produktai, perkelia autorius ir žiūrovus į transformuotą realybę. Materijoje nesama nieko nedalaus, todėl šiame virtualiame miesto ture sena, nauja, tradiciška ir skaitmeniška yra susipynę, o virtuali ir aktuali realybės mainosi vietomis.
 
„Laiko ir erdvės samprata priklauso ne tikrajai realybei, o tik regimybei. Tą regimybę, paremtą jusline patirtimi, generuojame kartu su technologija. Be juslinės patirties realiame vaizde, kaip ir virtualioje realybėje, veikiausiai viešpatauja atsitiktinumas, todėl pasikliauname sentimentais ir egodokumentika. Tai mūsų stipriausiai išgyventi miestai, kurių žemėlapius ir alfabetus žinome geriau nei realią teritoriją.
 
Kartu su technologija atsigręžiame į jau esamus statiškus miesto architektūrinius, skulptūrinius, gamtos paminklus ir kuriame naujus virtualius bei dinamiškus antipaminklus, kurie netolimoje ateityje gali įsitvirtinti vietoje realaus miesto peizažo“, – teigia parodos kūrėjai Dalia Mikonytė ir Adomas Žudys.
 
Paroda yra Dailininkų sąjungos galerijos / Pamėnkalnio galerijos projekto „Rytojaus horizontai“, skirto palaikyti ir skleisti jauną profesionalią kūrybą Lietuvoje, dalis.
 
Daugiau informacijos apie autorius: www.daliamikonyte.lt ir http://awk.graphics/.
 
Rėmėjai: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga, Elska Coffee