VYKSTANČIOS PARODOS

Eglė Ulčickaitė | ANEKDOTA

Anekdota [gr. a – ne + ekdidonai – publikuoti] – žodis kilęs iš graikų kalbos ir reiškiantis „nepublikuota“. Dar kitaip tai – slapta, privati istorija, neskirta ar netinkanti viešai dalintis. Ši sąvoka pasirinkta ne tiek parodos koncepcijai nusakyti, kiek kaip raktas prieigai prie tapyboje apmąstomų motyvų ir tapytojo santykio su socio-kultūriniais procesais. Vyraujantis informacinis bei vaizdinis triukšmas, produkuojantis pats save ir skatinantis nieko nepasilikti sau, viską atiduoti bendram srautui, sukelia savotišką patyrimo, išgyvenimo neįgalumą. Provokuoja nenorą įgalėti. Tačiau čia labiau akcentuotina net ne sąmonės negalia išbūti, patirti išorinį pasaulį, mat su stabtelėjimu besiveriančią tuštumą mikliai maskuoja vis nauji patirčių protezai, o būtent patys išorinio pasaulio daiktai, vaizdai, kurie, paradoksaliai, nors ir iki begalybės įvairiai medijuojami, taip ir lieka pasislėpę, nepažinūs. Arba geriausiu atveju, teatveria, težymi tuštumą, kuri tarsi slaptas pasakojimas negali būti išviešinta. O ir nenori. Neišgali.

Skaityti daugiau

ĮVYKUSIOS PARODOS