Kęstutis Lupeikis

TINKLAI: NUOJAUTOS IR STRUKTŪROS

DATA : 2019 11 13 – 2019 12 07

Parodos ko-kuratorė – Rita Mikučionytė.
 
Kęstučio Lupeikio parodoje eksponuojami naujausi didelio formato aliejinės tapybos darbai, sukurti 2018–2019 metais, atspindintys autoriaus nuojautas šiandienos aktualijų temomis. Bandoma pažvelgti į kai kurias šiandien aktualias socialines, politines problemas, kurios vertintinos nevienareikšmiškai. Jų pasekmės gali būti grėsmingos. „Ore“ tvyro negera nuojauta, kad atsitiks kažkas – kažkas baisaus. Šalia mūsų vyksta tam tikri procesai, kuriuos apmąstant vėl ir vėl kyla klausimas – „o kas tada bus?“. Taigi parodoje vizualiai tiriamos įvairios nuojautos, ateities ženklai, aktualios šiandieninės visuomenės būsenos, tinklai ir struktūros. Apokaliptinės nuojautos lemia vidinį poreikį netylėti, nebūti pasyviu stebėtoju, o bandyti meninėmis priemonėmis atskleisti tai kitiems.
 
Dalis ir visuma, chaosas ir tvarka – tai kategorijos, apmąstomos šioje parodoje. Ženklai, archetipai, kerintys savo paprasta išraiška ir turinio gelme, – nėra tikslas, o veikiau priemonė, tarsi nesąmoningai atsirandantys kaip faktūros ar tekstūros dalis, kaip potėpis paveiksle. Sąmoningai atsisakoma tiesioginio siužeto, pasakojimo, tikrovės imitavimo. Nūdienos aktualios temos perteikiamos pasitelkiant atpažįstamus ženklus ir svarbiausia – norima sukurti atmosferą, nuotaiką, kuri persiduotų žiūrovui ir veiktų jį daugiau per jausmus, nei per protą.