Q19. MITAS – TIKROVĖ – UŽMARŠTIS

DATA : 2019 04 12 – 2019 05 06

Pasak parodos kuratorės Nijolės Nevčesauskienės, Pamėnkalnio galerijoje vykstančioje parodoje raiškiausiai išsiskiria mito-krikščioniškojo naratyvo temos, kurias skirtingai įgyvendino Sigitos Maslauskaitės aistringojo Asmodėjo personažas, skulptūrinis Romualdo Inčirausko biblinis personažas Egzodas ir Andriaus Zakarausko tapybos drobė „Raudonas potėpis“, įprasminusi vaizdinių poveikį istorinei atminčiai, simbolizuojanti jau gerokai nutolusius Sausio 13-osios įvykius. Benas Alejūnas istorinę atmintį tapyboje aktualizuoja tremties tema.
 
Aušra Vaitkūnienė pateikė dinamišką ir kontroversišką, tapybišką, vizualų keturių dalių pasakojimą, atspindintį vaizdo poeziją. Klasikinės epochos grožio idealus, virtusius tarsi antikos mitu ir harmonijos paieškomis, puoselėja Robert Bliuj tapyba. Lietuvos istorijos naratyvu remiasi Žygimantas Augustinas, pasirinkęs ironiškąją Lietuvos karaliaus Žygimanto Augusto autoportretiškąją versiją, transformuotą ir konceptualiai varijuotą ne tik dailininko išvaizdos, bet ir vardo autoportretiškumu. Gamtos ir Civilizacijos kaip atminties išlikimo naratyvas lydi Arvydo Brazdžiūno-Dusės tapybos paieškas. Žmogiškąją gamtos ir pasaulio mitologinę ir ekologinę idėją nostalgiškai transformuotomis medžių, gimtinės kraštovaizdžio, ekologijos, išlikimo temomis grafiškai ir spalvingai konceptualizuoja Rūtos Eidukaitytės, Broniaus Gražio, Mykolės Ganusauskaitės kūriniai.
 
Asociatyvių pasakojimo naratyvų kalba grindžiami: konceptualizuota Nijolės Šaltenytės grafikos instaliacija, Lauros Šėrytės skulptūrinis objektas, Dainiaus Trumpio Fotokortos.
 
Q19 paroda „Mitas – Tikrovė – Užmarštis“ Pamėnkalnio galerijoje vyks iki gegužės 6 d. Parodos lankymas – nemokamas.
 
***
Q19 kvadrienalės naratyvai formavosi kaip daugiaprasmiai pasakojimai apie šiuolaikinį menininką, jo santykį su nūdienos pasauliu ir pačiu savimi. Praeities ir dabarties dimensijos iškyla istorijos, mitų, krikščioniškųjų tiesų pasakojimais, amžininkų gyvenimų ar politinio gyvenimo realijomis. Nepaliaujamai kvestionuojamas požiūris į žmogų, kūnus, idėjas, atspindinčias skirtingus pasaulio suvokimo ir interpretavimo aspektus.
 
Q19 parodos atidaromos skirtingu laiku ir skirtingose galerijų erdvėse ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje. Tai kuria meninių raiškų tinklus su galimybėmis, akcentuojamomis idėjomis ir meniniais kūrybos stiliais.
 
Q19 paroda tarsi vėl atverčia albumą Memorabilia, kuris jau virto prisiminimu ir dabartinis bandymas įrašyti į atmintį iš naujo telkia kontekstus ir pasakojimus.

Mykolės Ganusauskaitės kūrinys MARSH 2